OM TOFTS AUTOMATION

GRUNDADES 2010


TOFTS Automation är ett företag som erbjuder tjänster inom automation. Det kan vara allt från service och felsökning av befintliga maskiner till ombyggnationer och nytillverkning.
Vår målsättning är att i nära samarbete med våra kunder hjälpa till vid stora och små uppdrag.

Kontinuitet och bibehållen kunskap är viktigt för oss. Detta för att ni som kund ska känna er trygg med TOFTS Automation som leverantör.

Vi är ett leverantörs oberoende företag . Vilket innebär att vi inte är fast bundna till ett PLC fabrikat.

VARFÖR VÄLJA OSS


Vi hjälper dig med stora som små frågor.


Vi kan hjälpa dig med felsökning av en befintlig maskin/anläggning. 


Det kan vara nyproduktion där ni har den mekaniska kompetensen men bhöver hjälp med elkonstruktion eller programmering. 

Felsökning


  • PLC

  • HMI

  • Drivsystem

  • Kommunikation

HÖR AV DIG VID STORA ELLER SMÅ FRÅGOR!