VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

Framtagning av systemlösningar och funktionsbeskrivningar


Vi hjälper dig att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen utifrån ert behov.

Programmering


Vi utför programmering av PLC, HMI, SCADA och drivsystem. Vi jobbar med de flesta systemen på marknaden.


Programmering av Styrsystem 

Vi utför PLC programmering av olika slags fabrikat.Några exempel är:

                               Simatic Manager

                               TIA Portal
                               Rockwell RS 500
                               Rockwell Control logix
                               Melsec Medoc
                               GX IEX Developer
                               ABB Controll Builder PLUS
                               Codesys m.m


Programmering av HMI system

Vi utför HMI programmering av olika slags fabrikat. Någraexempel är:  

                                E-designer
                                IX Developer
                                Proface
                                Siemens WinCC Flexible m.m


Programmering av SCADA system 

Vi utför SCADA programmering av olika slags fabrikat.Några exempel är:
                                Citect SCADA
                                Siemens WINCC
                                Wonderware Intouch m.m


Programmering av drivsystem, servo, motion och frekvensomformare

Drivssystem programmering av Mitsubishi, Siemens, Omron m.m

Övriga tjänster


Elkonstruktion

Vi tar fram elunderlag. Elkonstruktion görs i Eplan.


Datorsystem

Vi hjälper er att hitta rätt IT lösningar. Det kan vara val av datorer, servrar, nätverkslösningar eller intsallation och drift.

Vi kan erbjuda service avtal där vi går in och sköter service och underhåll av era befintliga datorer nätverkslösningar.


Högnivåprogrammering C#.NET, Visual Basic.NET, Visual Basic 6.0 samt Java

PC program som lyfter upp taktider, produktionsdata såsom upptid driftstörningar och information som spårbarhet m.m

Dessa kan sen sparas i en databas eller användas dirket för att på ett effektivt sätt planera underhåll och minimera driftstopp.


Service och utbildning

Vi hjälper er med service/felsökning och underhåll av befintliga anläggningar.

Vi kan även erbjuda utbildning inom olika områden. Det kan var utbildningar med inriktning på service och underhåll eller  utbildning i programmerings grunder. Utbildning kan ske ute hos kund alternativ hos oss.

(Se gärna en av våra videos på youtube)


IT


Vi hjälper dig med dina datorsystem.


IT-konsult

Vi hjälper dig med driftsättning av servrar och hårdvara, Vi supportar dig vid problem.


Hårdvara

Vi hjälper dig att hitta rätt hårdvara. 


Molntjänster

Office 365 / Virus program vi hjälper dig att hitta rätt. Få allt på en faktura.För support ladda ner vår remote client

BEHÖVER DU HJÄLP MED AUTOMATION?